Đặt hẹn miễn phí:
18006714
- 0866749118
Thời gian làm việc:
08h:00 - 20h:00
Email:
phongkhamdakhoathudo@gmail.com
Chỉnh Hình Phụ Khoa

Chỉnh Hình Phụ Khoa

31
Tháng 01
Thứ sáu
Tôi đã bị ông xã “bỏ đói” đến cả nửa năm nay. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi cu Thóc được ra đời. Trước đó thì chuyện sinh hoạt giường chiếu của vợ chồng tôi vẫn diễn ra hết sức tuyệt vời. Anh là người chu toàn, hết sức...

Bác sĩ đang yêu cầu được chát với bạn !